ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

4o Nηπιαγωγείο Θέρμης
Ωρολόγιο πρόγραμμα κλασικού τμήματος
Σχολικό έτος 2010-2011
α. Πρωινή λειτουργία
8:00 – 8:15
8:00- 9:00
Προσέλευση νηπίων
Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή
9:00 – 9:30
Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
9:30 – 10:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
10:30 -11:15
Πρόγευμα – Διάλειμμα
11:15 -11:45
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
11:45 – 12: 15
Συζήτηση,
Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων,
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας,
Προετοιμασία για αποχώρηση
12: 15- 12:30
Αποχώρηση των νηπίων
Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.